Easy Trips
Besparen op je vakantie

Home > Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de door Easytrips gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Easytrips stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze vakanties, hotels en aanverwante reisproducten en vakantie aanbieders met elkaar te vergelijken en informatie over de gewenste producten en/of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de aanbieders daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Easytrips doen dat geheel op eigen risico.

Easytrips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via Easytrips bij aanbieders gekochte producten en/of diensten komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Uw privacy

Easytrips respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Gebruik van cookies

Bij uw eerste bezoek aan Easytrips stuurt Easytrips een `cookie` naar uw computer. Een cookie is een klein bestandje, dat u kenmerkt als een unieke gebruiker. Easytrips gebruikt cookies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen. Easytrips doet dit door bepaalde instellingen op te slaan in cookies en door gebruikersgedrag en zoekpatronen te volgen. Easytrips stelt zijn cookies niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Het kan voorkomen dat sommige delen van de Easytrips website niet goed functioneren als u cookies weigert.

Welke informatie verzamelen we?

Easytrips verzamelt geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij de informatie aanvraag of een aanmelding voor onze nieuwsbrief.

Easytrips noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en ip-adres van elke zoekopdracht. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou Easytrips bijvoorbeeld uw ip-adres of de versie van uw browser kunnen gebruiken om de beste wijze te bepalen om zoekresultaten of advertenties te tonen.

Google advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geďnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

  • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
  • Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Easytrips zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Easytrips geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Met wie deelt Easytrips informatie?

Easytrips kan de verkregen algemene informatie delen met reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen, teneinde onze dienstverlening te optimaliseren. We maken overigens alleen algemene informatie over onze gebruikers bekend, en delen geen informatie die u persoonlijk identificeren met andere partijen zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Zo zouden we bijvoorbeeld bekend kunnen maken hoe vaak de gemiddelde gebruiker Easytrips bezoekt, of welke producten of diensten het meest gezocht worden.

Bedenk wel dat we wel specifieke persoonlijke informatie over u zullen verstrekken als dat nodig blijkt in zake een strafrechtelijke zaak zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.

 

Advertenties

Easytrips - de vakantie zoekmachine van Prijsvergelijk contact   |   links   |   disclaimer   |   sitemap